Články

Aký typ inovátora ste? Otestujte sa!

Každý človek je schopný inovovať (temer :-)). Problém je, že inovácia a kreatívne myslenie nie sú v našom spôsobe výchovy a vzdelávania podporované a usmerňované. V praxi často ide len o to, aby ste...

Čítať viac

Európska ochranná známka (EUTM) jej výhody

Plánujete registráciu svojho loga ako ochrannej známky?Ak obchodujete nielen doma, ale i v zahraničí, mali by ste zvážiť, či nebude pre vás výhodné zaregistrovať si európsku ochrannú známku EUTM...

Čítať viac

Výhody medzinárodnej prihlášky PCT

PCT prihláška je medzinárodná prihláška, ktorá sa týka patentov a úžitkových vzorov. Výhodou prihlášky je, že jedným podaním získa prihlasovateľ naraz predbežnú ochranu vo všetkých krajinách...

Čítať viac