O nás

Naša spoločnosť Vám zabezpečí registráciu ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov a dizajnov. Vybavíme ochranu Vašich práv na Slovensku i v zahraničí.

Poradíme Vám v oblasti autorských práv a licenčných zmlúv. Ak niekto zasahuje do Vašich práv a poškodzuje Vaše záujmy, navrhneme Vám najvhodnejší spôsob riešenia problému. V prípade súdnych konaní Vám zabezpečíme advokáta s príslušnou špecializáciou.

Zastupujeme klientov pred:

  • Úradom priemyselného vlastníctva SR
  • EUIPO Alicante
  • WIPO Ženeva

Spolupracujeme so zahraničnými kanceláriami, spoľahlivo zabezpečíme ochranu Vašich práv v zahraničí.

Podporujeme našich klientov a uľahčujeme ich podnikanie cez ochranu práv duševného vlastníctva. Sme spoľahlivý a dlhodobý partner. Garantujeme diskrétnosť, individuálny prístup a porozumenie Vašim potrebám v oblasti kreativity a inovácií.

Naši ľudia

Ing. Zuzana Girmanová [email protected]

Prednáša ako externý lektor pre marketing práv duševního vlastníctva na ÚPV SR. Od roku 2012 pôsobí ako EPG Senior Industrial Advisor pre Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBOR, Londýn).

RNDr. Ján Girman [email protected]

Ján Girman má na starosti informačné systémy a riadenie projektov. Zabezpečuje komunikáciu so zahraničnými partnermi a dohliada na preklady.

Ing. Zuzana Girmanová

Ing. Zuzana Girmanová

Patentový zástupca
Európsky patentový zástupca
pre známky a dizajny

RNDr. Ján Girman

RNDr. Ján Girman

IP manager

Tatiana Petríková

Patent Administrator