Služby


Školenia a workshopy

Školenia zamestnacov v oblasti práv priemyselného vlastníctva

Praktické workshopy a tréning zameraný podľa požiadaviek zákazníka

Zabezpečíme právne služby

Vypracovanie zmlúv a právnych dokumentov v súvislosti s používaním práv priemyselného vlastníctva

Preklady odborných textov

Preklad z / do anglického a nemeckého jazyka, vrátane patentových prihlášok


Ceny

Cenu za služby je možné stanoviť iba individuálne, po zhodnotení rozsahu a náročnosti potrebných odborných služieb. Po osobnom stretnutí Vám vypracujeme cenovú ponuku presne pre Vašu konkrétnu požiadavku. Cenovú ponuku Vám pošleme na schválenie.

Novým klientom ponúkame možnosť prebrať problémy s odborníkom, poradiť sa a zorientovať sa v oblasti práv duševného vlastníctva. Radi Vám vysvetlíme vaše možnosti. Máte možnosť premyslieť si situáciu a rozhodnúť sa o ďalšom postupe.